Māju numuri

Mājas numura plāksne – Sigulda

  • Numerācijas plāksne pēc Siguldas standarta
  • Materiāls: alumīnijs
  • Izmērs: 300 x 400 mm
  • Uz balta fona
  • Zaļš uzraksts
  • Ar caurumiem stiprināšanai

Mēs pārliecināmies par katras plāksnes atbilstību saistošajiem noteikumiem!
Plāksni iespējams pasūtīt ar lakas pārklājumu!

Pilsēta vai novads

Ielas nosaukums

Mājas numurs

Piederība

Piederība personvārds

Aizpildīt gadījumā kad vēlas norādīt personvārdu. Piem. J. Kalniņš.

Skaits

Cena: 30.39